Tìm việc làm, tuyển dụng Thư ký - Trợ lý tại Đồng Nai

Công ty TNHH Khang Thành tuyển trợ lý tiếng Hoa

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Homn Reen tuyển Trợ lý phó tổng

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển trợ lý

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam tuyển Trợ lý đơn vị

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Jiangsu Jingmeng Việt Nam tuyển trợ lý

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Homn Reen tuyển 2 trợ lý kiêm thư ký

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng