Tìm việc làm, tuyển dụng Sản xuất - Vận hành sản xuất tại Đồng Nai

Công ty TNHH Bosch Việt Nam tuyển công nhân sản xuất

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Trí Việt tuyển Tổ trưởng sản xuất

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển Nhân viên sản xuất

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng