Tìm việc làm, tuyển dụng Quản lý tại Đồng Nai

Công Ty TNHH Samil Vina tuyển Quản lý đơn hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH FRIWO Việt Nam tuyển Global Commodity Manager

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai tuyển Trưởng nhóm kinh doanh vùng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

CÔNG TY TNHH OLAM ( loteco) VIỆT NAM tuyển giám sát ca

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Quản lý sản xuất

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Quản lý kho

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tổ trưởng may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng