Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Ngoài KCN Đồng Nai

Các công ty không thuộc Khu Công Nghiệp tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Homn Reen Việt Nam tuyển dụng tạp vụ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Homn Reen Việt Nam tuyển dụng công nhân QC (nữ)

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Homn Reen Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Homn Reen Việt Nam tuyển dụng công nhân Kéo liệu (Nữ)

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng