Tìm việc làm, tuyển dụng Kiểm tra chất lượng tại Đồng Nai

Công ty TNHH Homn Reen Việt Nam tuyển dụng công nhân QC (nữ)

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Iljin Autra Việt Nam tuyển 05 Nhân viên QC

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Matel tuyển Quản lý QC

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Sanyo Việt Nam tuyển trưởng phòng QC

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Jiangsu Jing Meng Việt Nam tuyển NV kiểm kê

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Teijin Frontier Việt Nam cần tuyền công nhân kiểm hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên kiểm hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng