Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Khu Công Nghiệp Long Bình

Có tổng số 44 doanh nghiệp khu vực Khu Công Nghiệp Long Bình.
Các thành phố lân cận: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Phan Thiê
Toạ độ:   10°55'46"N   106°53'26"E
Khu Công Nghiệp- Chế Xuất