Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

Khu công nghiệp Biên Hòa Đồng Nai tuyển dụng - Tìm việc làm khu công nghiệp Biên Hòa tại Đồng Nai, tuyển dụng công nhân khu công nghiệp Biên Hòa với mức thu nh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam tuyển Nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH MTV JR FRANCE tuyển Sale Assistant

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH MTV JR FRANCE tuyển 100 thợ may

Số lượng: 100
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai tuyển Nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai tuyển Trưởng nhóm kinh doanh vùng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Texma Vina 15 công nhân đóng gói

Số lượng: 15
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Texma vina tuyển 20 công nhân may mẫu

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Texma Vina tuyển 3000 công nhân may

Số lượng: 3000
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng