Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Khu Công Nghiệp AMATA

Tuyển dụng, tìm việc làm khu công nghiệp Amata tại Đồng Nai. Thông tin tuyển dụng được cập nhật liên tục từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam. Tìm vi

CÔNG TY TNHH NAXIS VIỆT NAM tuyển công nhân sản xuất

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH FRIWO Việt Nam cần tuyển nhân viên đào tạo quy trình

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Khang Thành tuyển Nhân viên Kế Toán nhiều vị trí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Khang Thành tuyển NV giao nhận

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Khang Thành tuyển Nhân viên bảo trì

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Khang Thành tuyển trợ lý tiếng Hoa

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Jiangsu Jingmeng Việt Nam tuyển Công nhân may + LĐPT

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển Nhân viên kho

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển Nhân viên sản xuất

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển trợ lý

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển công nhân kho

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng