Tìm việc làm, tuyển dụng Điện - Điện tử - Điện lạnh tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH OLAM ( loteco) VIỆT NAM tuyển tổ trưởng

Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Ritek Việt Nam tuyển công nhân bảo trì

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Trí Việt tuyển 5 nhân viên cơ điện

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Jiangsu Jingmeng Việt Nam tuyển thợ điện

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Schaeffler Việt Nam tuyển nhân viên vận hành máy

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH ULHWA VN tuyển nhân viên cơ khí

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH On Semiconductor Việt Nam tuyển công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Nhân Cơ Khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Kỹ thuật viên

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Thợ phụ

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng