Tìm việc làm, tuyển dụng Dệt may tại Đồng Nai

Công Ty TNHH Jiangsu Jingmeng Việt Nam tuyển Công nhân may + LĐPT

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH MTV JR FRANCE tuyển 100 thợ may

Số lượng: 100
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam tuyển 4 NV bảo trì điện

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Texma vina tuyển 20 công nhân may mẫu

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Teijin Frontier Việt Nam cần tuyền công nhân ủi

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Việt Nam WACOAL cần tuyển 500 công nhân nữ

Số lượng: 500
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may công nghiệp

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng