Tìm việc làm, tuyển dụng Cơ khí - Kỹ thuật tại Đồng Nai

Công ty TNHH Bosch Việt Nam tuyển Kỹ thuật viên Bảo trì Cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu tuyển Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Trí Việt tuyển 3 nhân viên kỹ thuật

Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH SX-TM-DV Anh Hoàng tuyển Thợ đứng máy Phay, Tiện Cơ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH SX-TM-DV Anh Hoàng tuyển Thợ đứng máy Phay, Tiện CNC

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Khang Thành tuyển Nhân viên bảo trì

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Công Nghiệp Kim Tiến tuyển thợ cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty HS Chemical tuyển Nhân viên Kỹ thuật

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng