Tìm việc làm, tuyển dụng Biên - phiên dịch tại Đồng Nai

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Stand Dragon tuyển 2 Trợ lý

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH HJ Safety tuyển thông dịch viên tiếng Hàn

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng