Công Ty TNHH Scansia Pacific

Địa chỉ: Lô A1, Đường D2, KCN Dệt May Vinatex Tân Tạo, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 02513560620<103>
Website: http://www.scansiapacific.com/
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Scansia Pacific tuyển dụng