Công ty TNHH Sanko Metal Việt Nam

Địa chỉ: Đường 6, KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch
Số điện thoại: 0972.06.1235
1
Số tin tuyển dụng