Công ty TNHH Saite Power Source (Việt Nam)

Địa chỉ: Đường số 6, KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai
Số điện thoại: 0984 126383
Công ty TNHH Saite Power Source (Việt Nam) là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Công ty TNHH Saite Power (Hong Kong) đầu tư. Sản phẩm chủ yếu của công ty là bình Ắc quy xuất khẩu 100%. (Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu á…)
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Saite Power Source (Việt Nam) tuyển dụng