Công ty TNHH Phú Cường Thịnh

30A /20 KP.4 P.Hố Nai Biên Hòa Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

PHÚ CƯỜNG THỊNH là đơn vị thành viên của CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. Ngày đầu thành lập, PHÚ CƯỜNG THỊNH là đơn vị chuyên cung cấp than đá cho các doanh nghiệp thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đến năm 2009, chúng tôi đã đa dạng nguồn cung cấp nguyên liệu đốt sang tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp là trấu và củi băm. Đây là nguồn nguyên liệu đốt với chi phí thấp.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

1
Bạn cần tìm việc ?