Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam

Địa chỉ: Đường 10, KCN NhơnTrạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số điện thoại: 0613560706
Website: http://www.mwetextile.com
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam tuyển dụng