Công Ty TNHH Haesung Việt Nam

Địa chỉ: Đường N4, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai
Số điện thoại: 0251-3566400
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Haesung Việt Nam tuyển dụng