Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

Địa chỉ: đường N1, Khu Công Nghiệp Dệt May (Vinatex-Tân Tạo), H. Nhơn Trạch,Đồng Nai
Số điện thoại: (061) 3569427
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery tuyển dụng