Công ty TNHH Fashion Garments 2

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0618877400
Website: http://www.fashiongarments.com
Công ty chuyên về lĩnh vực may mặc.
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Fashion Garments 2 tuyển dụng