Công Ty TNHH Dệt Lý Minh

Địa chỉ: B410-B411-B412, 319B Đường, Kcn Vinatex - tân TạoHuyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số điện thoại: 061 3560 594
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Dệt Lý Minh tuyển dụng