Nhà Tuyển Dụng: Công Ty TNHH Dây Đồng Việt Nam CFT