CÔNG TY TNHH CỬU THĂNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3 (Fomosa), , Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số điện thoại: 0613568716
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm CÔNG TY TNHH CỬU THĂNG VIỆT NAM tuyển dụng