Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Địa chỉ: Sô 3 đường 1A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại: (0251) 3836593
Ngành nghề kinh doanh: Văn phòng phẩm.
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam tuyển dụng