Công ty TNHH công nghiệp Kang yuan Việt Nam

Địa chỉ: Đường Số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số điện thoại: 06503 775260
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH công nghiệp Kang yuan Việt Nam tuyển dụng