Công Ty TNHH Asy Việt Nam

Địa chỉ: Số 22, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa
Số điện thoại: (061) 3991901
Công ty chuyên mua bán hàng trang trí nội thất xuyên quốc gia, đại lý của EU, USA, ASIA.
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Asy Việt Nam tuyển dụng