Công ty hữu hạn sợi TAINAN (VN)

Địa chỉ: Số 3, Đường 4A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại: 0933005052
Công ty HỮU HẠN SỢI TAINAN (VN) với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, TAINAN là một công ty có vốn đầu tư và có qui mô lớn nhất Việt Nam về ngành dệt sợi, đã bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1997, hiện tại công ty có trên 5000 công nhân với 5 xưởng đang trong quá trình sản xuất. Trụ sở công ty đặt tại 2 phân xưởng chính:
- Số 3, Đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Số 9, Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty hữu hạn sợi TAINAN (VN) tuyển dụng