Công Ty Cổ Phần Dệt Texhong Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5, H. Nhơn Trạch,Đồng Nai
Số điện thoại: (061) 3569086
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty Cổ Phần Dệt Texhong Việt Nam tuyển dụng