Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Biên Hòa)

Địa chỉ: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Số điện thoại: 0613 836688 (22)
Website: www.tungkuang.com.vn
5
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Biên Hòa) tuyển dụng