Công Ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông Dic Miền Đông

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số điện thoại: 02513.560.909/0987893221
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông Dic Miền Đông tuyển dụng