Chi nhánh cty CPCN Tung Kuang - Nhơn Trạch

Địa chỉ: Đường 25B Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Số điện thoại: +84-61-3569569
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Chi nhánh cty CPCN Tung Kuang - Nhơn Trạch tuyển dụng