Asia Garment Manufacturer VN

Địa chỉ: 102/6-1, Road No. 2, Amata IP, Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam
Số điện thoại: 0251 3993923
Website: www.esquel.com
CÔNG TY TNHH ASIA GARMENT MANUFACTURER VN (EAV) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và thuộc tập đoàn ESQUEL (HongKong), một trong những tập đoàn đứng đầu trong ngành may mặc. Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 07/2010 với tổng lao động gần 2,300 người, tọa lạc tại KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. TẦM NHÌN: Công ty với những lao động nhiệt tình phục vụ các khách hàng hạnh phúc. SỨ MỆNH: Tạo ra sự khác biệt. Nộp hồ sơ và phỏng vấn hằng ngày tại công ty, sáng từ 8h-11h, chiều từ 13h-16h
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Asia Garment Manufacturer VN tuyển dụng